ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน/ประธานฝ่ายภูมิภาคสมาคมภริยาทหารเรือ มอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพล

Release Date : 18-02-2015 18:35:00
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน/ประธานฝ่ายภูมิภาคสมาคมภริยาทหารเรือ มอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพล

พลเรือโท ธนะกาญจน์   ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ นางปัญชริน  ใคร่ครวญ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน/ ประธานฝ่ายภูมิภาคสมาคมภริยาทหารเรือ ในโอกาสที่เดินทางเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื่นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด พร้อมกับมอบสิ่งของบำรุงขวัญ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารชมรมภริยานาวิกโยธิน โดยมี น.อ.ยุทธนา  สระดี หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓ ให้การต้อนรับ  ณ ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓ บ้านเขาล้าน จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

    

    

    

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน/ประธานฝ่ายภูมิภาคสมาคมภริยาทหารเรือ มอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง