ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธี “ คืนคนดีสู่สังคม ”

Release Date : 18-02-2015 14:00:00
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธี  “ คืนคนดีสู่สังคม ”

พลเรือโท ธนะกาญจน์  ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธี  “ คืนคนดีสู่สังคม ” และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ของโรงเรียนวิวัฒนพลเมือง  กองทัพเรือ ๓ จำนวน ๒๔๓ นาย ณ โรงเรียนวิวัฒนพลเมือง กองทัพเรือ ๓
กองพันทหารปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธินอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธี  “ คืนคนดีสู่สังคม ”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง