ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเป็นประธานในพิธีปิด การฝึกอบรมหลักสูตรการรบพิเศษ ฯ

Release Date : 18-02-2015 14:00:00
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเป็นประธานในพิธีปิด การฝึกอบรมหลักสูตรการรบพิเศษ ฯ

พลเรือโท ธนะกาญจน์   ใคร่ครวญ  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน   เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการรบพิเศษ แขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจม นาวิกโยธิน รุ่นที่ ๔๕  ประจำปี งป.๒๕๕๘  โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมแสดงความยินดี พร้อมทั้งได้มอบโล่รางวัลให้กับผู้ที่มีวินัยดีเยี่ยม และผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ณ หอประชุม นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเป็นประธานในพิธีปิด การฝึกอบรมหลักสูตรการรบพิเศษ ฯ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง