ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อและหมายเลขประจำตัวในการสอบเลื่อฐานะนายทหารประทวนชั้นยศ จ.อ. เป็น พ.จ.ต. และ พ.จ.อ. เป็น ร.ต. ประจำปี ๒๕๖๗ (NEW)

Release Date : 23-05-2024 12:59:13

 

 

 

 

ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อและหมายเลขประจำตัวในการสอบเลื่อฐานะนายทหารประทวนชั้นยศ จ.อ. เป็น พ.จ.ต. และ พ.จ.อ. เป็น ร.ต. ประจำปี ๒๕๖๗

[คลิกเพื่อดูรายละเอียด]