ประกาศ กำหนดการสอบและการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกนายทหารประทวน(นย.ข.)เพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตรา ร.ท.(นย.ก./นย.ข.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (new)

Release Date : 08-05-2024 12:57:43

 

 

 

ประกาศ กำหนดการสอบและการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกนายทหารประทวน(นย.ข.)เพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตรา ร.ท.(นย.ก./นย.ข.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (new)

[คลิกเพื่อดูรายละเอียด]