ประกาศ รายชื่อและหมายเลขประจำตัวในการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศ จ.อ. เป็น พ.จ.ต. และ พ.จ.อ. เป็น ร.ต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (NEW)

Release Date : 02-05-2024 15:39:04

ประกาศ รายชื่อและหมายเลขประจำตัวในการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน

ชั้นยศ จ.อ. เป็น พ.จ.ต. และ พ.จ.อ. เป็น ร.ต.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (NEW)

[คลิกเพื่อดูรายละเอียด]