กำหนดการสอบและการปฏิบัติในการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศจ่าเอกเป็นพันจ่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗(NEW)

Release Date : 18-04-2024 15:11:48

 

 

 

กำหนดการสอบและการปฏิบัติในการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน

ชั้นยศจ่าเอกเป็นพันจ่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

[คลิกเพื่อดูรายละเอียด]