ประกาศ กำหนดกา่รสอบวิชาชีพหลักและการปฏิบัติของนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี งป.๒๕๖๗ (NEW)

Release Date : 02-04-2024 10:28:33

 

 

 

 

กำหนดกา่รสอบวิชาชีพหลักและการปฏิบัติของนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี งป.๒๕๖๗

[คลิกเพื่อดูรายละเอียด]