เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เข้าเยี่ยมเยียนและมอบของขวัญ แด่ ทหารผ่านศึกที่ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน ๕ นาย

Release Date : 23-01-2024 11:36:46
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เข้าเยี่ยมเยียนและมอบของขวัญ แด่ ทหารผ่านศึกที่ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน ๕ นาย

เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค.๖๗ พลเรือตรี ปรีชา รัตนสำเนียง เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เข้าเยี่ยมเยียนและมอบของขวัญ แด่ ทหารผ่านศึกที่ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน ๕ นาย ดังนี้

๑.นาวาเอก ศักดิ์มงคล น้อยทรง

๒.นาวาตรี ดุสิต กริยา

๓.เรือเอก จักรกฤษณ์ ชมกลิ่น

๔.เรือโท ชัชวาลย์ พึ่งแสวงผล

๕.เรือตรี พงษ์ศักดิ์ จันทะพรม

………………………………………………

เนื่องในวันทหารผ่านศึก ๓ กุมภาพันธ์ ตามดำริผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ได้มีความห่วงใย และให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตของกำลังพลในกองทัพเรือทุกระดับณ ที่พักอาศัยในพื้นที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

หากท่านใดประสงค์ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือทหารผ่านศึกที่ทุพพลภาพ จากการปฏิบัติหน้าที่ ในส่วนของกองทัพเรือ สามารถร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการ กองทัพเรือ ชื่อบัญชี “กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ” เลขที่บัญชี 115 – 2 – 17087 – 2 พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ กรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรสาร 0 2475 5557 และ 0 2475 4584 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2475 4821 กองบัญชี กรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2475 5683 และกรมสวัสดิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2475 3280 และ 0 2475 5414

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เข้าเยี่ยมเยียนและมอบของขวัญ แด่ ทหารผ่านศึกที่ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน ๕ นาย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง