ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก ๕ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ศูนย์พัฒนากีฬาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

Release Date : 06-12-2023 14:29:53
ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก ๕ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ศูนย์พัฒนากีฬาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ พลเรือตรี นิรัตน์  ทากุดเรือ ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก ๕ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ศูนย์พัฒนากีฬาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นขต.ศฝ.นย.  ครูและนักเรียน โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน ๑๐๙ ต้น ณ ค่ายกรมหลวงชุมพร  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

.

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก ๕ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ศูนย์พัฒนากีฬาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง