ประกาศ ผลการคัดเลือกทหารกองประจำการสายวิทยาการ นย. เข้ารับราชการต่อจากเวลากองประจำการ เพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารประทวน ประจำปี งป.๖๗ (NEW)

Release Date : 28-11-2023 08:53:05

 

 

ผลการคัดเลือกทหารกองประจำการสายวิทยาการ นย. เข้ารับราชการต่อจากเวลากองประจำการ เพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารประทวน ประจำปี งป.๖๗

 

[คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง