ประกาศ กำหนดการสอบ รายชื่อและหมายเลขสอบ ทหารกองประจำการสอบจัดอันดับคัดเลือกเข้ารับราชการบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารประทวน ประจำปี งป.๖๗ {NEW}

Release Date : 20-11-2023 11:57:43

 

 

กำหนดการสอบ รายชื่อและหมายเลขสอบ ทหารกองประจำการสอบจัดอันดับคัดเลือกเข้ารับราชการบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารประทวน ประจำปี งป.๖๗

[คลิกเพื่อดูรายละเอียด]