ประกาศ ผลการสอบเลื่อนยศและเลื่อนฐานะของกำลังพลสายวิทยาการ นย. ประจำปี ๒๕๖๖ (NEW)

Release Date : 28-06-2023 07:41:45

 

 

ประกาศ ผลการสอบเลื่อนยศและเลื่อนฐานะของกำลังพลสายวิทยาการ นย. ประจำปี ๒๕๖๖

[คลิกเพื่อดูรายละเอียด]