ขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อและหมายเลขประจำตัวในการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศ จ.อ. เป็น พ.จ.ต. และ พ.จ.อ. เป็น ร.ต.ประจำปี งป.๖๖(NEW)

Release Date : 23-05-2023 10:08:53

 

ขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อและหมายเลขประจำตัวในการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศ จ.อ. เป็น พ.จ.ต. และ พ.จ.อ. เป็น ร.ต.ประจำปี งป.๖๖

 

 

[คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง