ประกาศ รับสมัครบุคคลพลเรือน (เพศชาย) เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๒ ประจำปี งป.๖๖ [NEW]

Release Date : 19-05-2023 13:29:50

 

 

ประกาศ รับสมัครบุคคลพลเรือน (เพศชาย) เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๒ ประจำปี งป.๖๖ 

 

[คลิกเพื่อดูรายละเอียด]