ประกาศ รายชื่อและหมายเลขประจำตัวในการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศ จ.อ. เป็น พ.จ.ต. และ พ.จ.อ. เป็น ร.ต. ประจำปี งป.๖๖ [new]

Release Date : 28-04-2023 10:41:58

 

 

ประกาศ รายชื่อและหมายเลขประจำตัวในการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศ จ.อ. เป็น พ.จ.ต. และ พ.จ.อ. เป็น ร.ต. ประจำปี งป.๖๖

 

 

[คลิกเพื่อดูรายละเอียด]