ประกาศ กำหนดการสอบวิชาชีพหลักและการปฏิบัติในการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี๒๕๖๖

Release Date : 19-04-2023 16:55:31

 

 

ประกาศ  กำหนดการสอบวิชาชีพหลักและการปฏิบัติในการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี๒๕๖๖

 

 

[คลิกเพื่อดูรายละเอียด]