ประกาศ กำหนดการสอบและการปฎิบัติในการสอบเลื่อนยศ ร.ท. เป็น ร.อ. ประจำปี ๒๕๖๖(NEW)

Release Date : 19-04-2023 16:49:02

 

 

 

ประกาศ กำหนดการสอบและการปฎิบัติในการสอบเลื่อนยศ ร.ท. เป็น ร.อ. ประจำปี ๒๕๖๖

 

 [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]