กำหนดการสอบและการปฏิบัติในการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ชั้น ยศ จ.อ. เป็น พันจ่า ประจำปี ๒๕๖๖

Release Date : 03-04-2023 10:08:34

 

 

  กำหนดการสอบและการปฏิบัติในการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ชั้น ยศ จ.อ. เป็นพันจ่า ประจำปี ๒๕๖๖ [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]