ประกาศ ผลการสอบของทหารกองประจำการเพื่อคัดเลือกเข้ารับการบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารประทวน ประจำปี งป.๖๖ [NEW]

Release Date : 27-09-2022 10:47:23

 

ผลการสอบของทหารกองประจำการเพื่อคัดเลือกเข้ารับการบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารประทวน ประจำปี งป.๖๖

[คลิกเพื่อดูรายละเอียด]