ประกาศ กำหนดการสอบและการปฏิบัติในการสอบจัดอันดับคัดเลือกบุคคลเข้ารับการบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารประทวน ประจำปี งป.๖๖ [NEW]

Release Date : 03-09-2022 11:04:21

 

 

กำหนดการสอบและการปฏิบัติในการสอบจัดอันดับคัดเลือกบุคคลเข้ารับการบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารประทวน ประจำปี งป.๖๖ 

[คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

 

เพิ่มเติมรายชื่อและหมายเลขสอบฯ

[คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

 

อนุมัติแก้ไขหมายเลขสอบและตำแหน่งอัตราฯ

[คลิกเพื่อดูรายละเอียด]