ประกาศ การรับสมัครทหารกองประจำการเพื่อคัดเลือกเข้ารับการบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารประทวนประจำปี งป.๖๖ [NEW]

Release Date : 18-08-2022 18:36:54

 

 

ประกาศ การรับสมัครทหารกองประจำการเพื่อคัดเลือกเข้ารับการบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารประทวนประจำปี งป.๖๖

[คลิกเพื่อดูรายละเอียด]