ประกาศ ผลคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด [NEW]

Release Date : 27-07-2022 14:01:56

 

 

ประกาศ ผลคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด

[คลิกเพื่อดูรายละเอียด]