ประกาศ ผลการสอบเลื่อนยศและเลื่อนฐานะของกำลังพลสายวิทยาการ นย. ประจำปี ๒๕๖๕ และการสอบคัดเลือกนายทหาร ข(นย.ข) เพื่อบรรจุในตำแหน่ง ผบ.ร้อยทหารพราน กรม ทพ.นย. อัตรา ร.อ.(นย.ก./นย.ข.) [NEW]

Release Date : 28-06-2022 12:35:17

 

 

ประกาศ ผลการสอบเลื่อนยศและเลื่อนฐานะของกำลังพลสายวิทยาการ นย. ประจำปี ๒๕๖๕

และการสอบคัดเลือกนายทหาร ข(นย.ข) เพื่อบรรจุในตำแหน่ง ผบ.ร้อยทหารพราน

กรม ทพ.นย. อัตรา ร.อ.(นย.ก./นย.ข.) 

 [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]