ประกาศ กำหนดการสอบและการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกนายทหาร ข.(นย.ข.) เพื่อบรรจุในตำแหน่ง ผบ.ร้อย.ทหารพราน กรม ทพ.นย. อัตรา ร.อ. (นย.ก./นย.ข.) ประจำปี ๒๕๖๕ [NEW]

Release Date : 23-05-2022 12:39:10

ประกาศ กำหนดการสอบและการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกนายทหาร ข.(นย.ข.) เพื่อบรรจุในตำแหน่ง ผบ.ร้อย.ทหารพราน กรม ทพ.นย. อัตรา ร.อ. (นย.ก./นย.ข.) ประจำปี ๒๕๖๕   [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]