ลิงก์ ระบบ Conference ต่างๆ

Release Date : 12-05-2022 10:26:27

ระบบ Rtn Meeting ของ ทร.  [ไปหน้าห้องประชุม]

 

ระบบ Gin Conference  [ไปหน้าห้องประชุม]

 

ระบบ Zoom Conference  [ไปหน้าห้องประชุม]

 

ระบบ WebEx Conference  [ไปหน้าห้องประชุม]

 

ระบบ Google Meet  [ไปหน้าห้องประชุม]

รูปภาพที่เกียวข้อง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง