ประกาศ กำหนดการสอบและการปฏิบัติในการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศ จ่าเอกเป็นพันจ่า ประจำปี ๒๕๖๕ [NEW]

Release Date : 30-04-2022 08:10:36

ประกาศ กำหนดการสอบและการปฏิบัติในการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศ จ่าเอกเป็นพันจ่า ประจำปี ๒๕๖๕

[คลิกเพื่อดูรายละเอียด]