ประกาศ รายชื่อและหมายประจำตัวในการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศ จ.อ. เป็น พ.จ.ต. และ พ.จ.อ. เป็น ร.ต. ประจำปี งป.๖๕ [NEW]

Release Date : 25-04-2022 12:20:21

ประกาศ รายชื่อและหมายประจำตัวในการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศ จ.อ. เป็น พ.จ.ต. และ พ.จ.อ. เป็น ร.ต. ประจำปี งป.๖๕

[คลิกเพื่อดูรายละเอียด]