ประกาศ กำหนดการสอบวิชาชีพหลักและการปฏิบัติในการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ต. และ น.ท. (NEW)

Release Date : 25-04-2022 09:42:17

 ประกาศ กำหนดการสอบวิชาชีพหลักและการปฏิบัติในการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ต. และ น.ท.

[คลิกเพื่อดูรายละเอียด]