กำหนดการสอบและการปฏิบัติในการสอบเลื่อนฐานะ นายทหารประทวนชั้นยศพันจ่าเอก เป็น นายทหารสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๕ [NEW]

Release Date : 19-04-2022 15:44:47

 

กำหนดการสอบและการปฏิบัติในการสอบเลื่อนฐานะ นายทหารประทวนชั้นยศพันจ่าเอก เป็น นายทหารสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๕ 

 [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]