ประกาศ ผลคัดเลือกบุคคลพลเรือนที่เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน รุ่นที่2 ประจำ งป.65 [NEW]

Release Date : 10-02-2022 10:24:17

 

ประกาศ ผลคัดเลือกบุคคลพลเรือนที่เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน รุ่นที่2 ประจำ งป.65

[คลิกเพื่อดูรายละเอียด]