รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา หัวหน้าคณะสังเกตการณ์การฝึกเตรียมความพร้อมในส่วนกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) ของกองทัพเรือ

Release Date : 21-07-2021 15:07:00
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา หัวหน้าคณะสังเกตการณ์การฝึกเตรียมความพร้อมในส่วนกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) ของกองทัพเรือ

พลเรือตรี บัณฑิต สุนทรธนวัจน์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พลตรีศรัณย์ เพชรานนท์ ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม หัวหน้าคณะสังเกตการณ์การฝึกเตรียมความพร้อมในส่วนกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) ของกองทัพเรือ ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค.๖๔