ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกกำลังพลเพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารประทวน และ ผลการสอบอาสาสมัครทหารพรานหญิงเพื่อเข้าบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารประทวนหญิง ประจำปี งป.๖๕ [NEW]

Release Date : 16-07-2021 16:06:23

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกกำลังพลเพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารประทวน และ ผลการสอบอาสาสมัครทหารพรานหญิงเพื่อเข้าบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารประทวนหญิง  ประจำปี งป.๖๕ [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]