ประกาศ ผลการสอบความรู้ภาคทฤษฎี (รอบสอง) การคัดเลือกทหารกองประจำการเข้ารับการบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารประทวน ประจำปี งป.๖๕ [NEW]

Release Date : 01-07-2021 16:45:08

ประกาศ ผลการสอบความรู้ภาคทฤษฎี (รอบสอง) การคัดเลือกทหารกองประจำการเข้ารับการบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารประทวน ประจำปี งป.๖๕ [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]