ประกาศ ผลการสอบความรู้ภาคทฤษฎี (รอบแรก) การคัดเลือก อส.ทพ.(หญิง) เข้ารับการบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารประทวน ประจำปี งป.๖๕ [NEW]

Release Date : 01-07-2021 16:41:44

ประกาศ ผลการสอบความรู้ภาคทฤษฎี (รอบแรก) การคัดเลือก อส.ทพ.(หญิง) เข้ารับการบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารประทวน ประจำปี งป.๖๕ [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]