ประกาศ ผลการสอบเลื่อนยศและเลื่อนฐานะของกำลังพลสายวิทยาการ นย. ประจำปี ๒๕๖๔ และการสอบคัดเลือกนายทหาร ข (นย.ข.) เพื่อบรรจุในตำแหน่งนายทหาร ก (นย.ก.) อัตรา ร.อ. (นย.ก.) ประจำปี ๒๕๖๔ [NEW]

Release Date : 29-06-2021 17:19:19

ประกาศ ผลการสอบเลื่อนยศและเลื่อนฐานะของกำลังพลสายวิทยาการ นย. ประจำปี ๒๕๖๔ และการสอบคัดเลือกนายทหาร ข (นย.ข.) เพื่อบรรจุในตำแหน่งนายทหาร ก (นย.ก.) อัตรา ร.อ. (นย.ก.) ประจำปี ๒๕๖๔ [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]