ประกาศ ผลการสอบความรู้วิชาชีพเฉพาะอย่างภาคปฏิบัติ (รอบแรก) การคัดเลือกทหารกองประจำการ เข้ารับการบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารประทวน ประจำปี งป.๖๕ [NEW]

Release Date : 18-06-2021 17:06:58

ประกาศ ผลการสอบความรู้วิชาชีพเฉพาะอย่างภาคปฏิบัติ (รอบแรก) การคัดเลือกทหารกองประจำการ เข้ารับการบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารประทวน ประจำปี งป.๖๕ [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]