ประกาศ ขอแก้ไขกำหนดการจ้าง กำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารอาสาของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประจำปี งป. 64 (การสอบรอบที่2) [NEW]

Release Date : 16-06-2021 14:57:41

ประกาศ ขอแก้ไขกำหนดการจ้าง กำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารอาสาของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประจำปี งป. 64 (การสอบรอบที่2)[คลิกเพื่อดูรายละเอียด]