ประกาศ(เพิ่มเติม) รายชื่อและหมายเลขสอบ ทหารกองประจำการสอบจัดอันดับคัดเลือกเข้ารับการบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารประทวน ประจำปี งป. 65 [NEW]

Release Date : 11-06-2021 14:20:20

ประกาศ(เพิ่มเติม) รายชื่อและหมายเลขสอบ ทหารกองประจำการสอบจัดอันดับคัดเลือกเข้ารับการบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารประทวน ประจำปี งป. 65[คลิกเพื่อดูรายละเอียด]