ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบที่ ๒ การจ้างกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารอาสาของ นย. ประจำปี งป. ๖๔ [NEW]

Release Date : 04-06-2021 16:49:31

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบที่ ๒ การจ้างกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารอาสาของ นย. ประจำปี งป. ๖๔ [คลิกเพื่อดูข้อมูล]