ประกาศ กำหนดการสอบ รายชื่อและหมายเลขสอบ ของผู้สมัครสอบการจ้างกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารอาสาของ นย. ประจำปี งป.๖๔ (NEW)

Release Date : 20-05-2021 09:43:23

ประกาศ กำหนดการสอบ รายชื่อและหมายเลขสอบ ของผู้สมัครสอบการจ้างกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารอาสาของ นย. ประจำปี งป.๖๔ [คลิกเพื่อดูข้อมูล]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในเวลา (๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๐๐ น.) ที่เบอร์   ๐-๒๔๔๖-๑๑๘๐ ต่อ ๖๑๐๗๖  , ๐-๓๘๔๓-๘๔๕๗ ต่อ ๖๑๐๗๖  , ๐-๓๘๔๓-๗๖๐๐  ต่อ ๖๑๐๗๖  หรือ ๐๙-๓๕๘๖-๕๑๔๑ เรือโท อรรถพันธ์ แหม่มเพชร