ประกาศ กำหนดการสอบและการปฏิบัติในการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศ จ่าเอกเป็นพันจ่า ประจำปี ๒๕๖๔ {NEW}

Release Date : 03-05-2021 15:21:50

ประกาศ กำหนดการสอบและการปฏิบัติในการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศ จ่าเอกเป็นพันจ่า ประจำปี ๒๕๖๔ [คลิกเพื่อดูข้อมูล]