กำหนดการสอบและการปฏิบัติในการสอบเลื่อนยศ น.ต.เป็น น.ท. ประจำปี ๒๕๖๔ และการสอบคัดเลือกนายทหาร ข(นย.ข.)เพื่อบรรจุในตำแหน่งนายทหาร ก(นย.ก.)อัตรา น.ต.(นย.ก.)ประจำปี ๒๕๖๔(NEW)

Release Date : 03-05-2021 10:29:06

 

กำหนดการสอบและการปฏิบัติในการสอบเลื่อนยศ น.ต.เป็น น.ท. ประจำปี ๒๕๖๔ และการสอบคัดเลือกนายทหาร ข(นย.ข.)เพื่อบรรจุในตำแหน่งนายทหาร ก(นย.ก.)อัตรา น.ต.(นย.ก.)ประจำปี ๒๕๖๔ [คลิกเพื่อดูข้อมูล]