กำหนดการสอบและการปฏิบัติในการสอบเลื่อนยศ ร.ท.เป็น ร.อ. ประจำปี ๒๕๖๔ และการสอบคัดเลือกนายทหาร ข(นย.ข.)เพื่อบรรจุในตำแหน่งนายทหาร ก(นย.ก.)อัตรา ร.อ.(นย.ก.)ประจำปี ๒๕๖๔

Release Date : 26-04-2021 11:01:43

 

กำหนดการสอบและการปฏิบัติในการสอบเลื่อนยศ ร.ท.เป็น ร.อ. ประจำปี ๒๕๖๔ และการสอบคัดเลือกนายทหาร ข(นย.ข.)เพื่อบรรจุในตำแหน่งนายทหาร ก(นย.ก.)อัตรา ร.อ.(นย.ก.)ประจำปี ๒๕๖๔ [คลิกเพื่อดูข้อมูล]