กำหนดการสอบและการปฏิบัติในการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศพันจ่าเอกเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๔

Release Date : 26-04-2021 10:55:27

 

กำหนดการสอบและการปฏิบัติในการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศพันจ่าเอกเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๔ [คลิกเพื่อดูข้อมูล]