ประกาศ รับสมัครกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ ทหารอาสาของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (NEW)

Release Date : 29-03-2021 15:21:46

 

รายละเอียดการรับสมัครกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ ทหารอาสาของ นย. [คลิกเพื่อดูข้อมูล]

ใบสมัคร(ออนไลน์) [คลิกเพื่อโหลดใบสมัคร]

     สามารถสมัครด้วยตัวเองที่ แผนกกำลังพลสำรอง กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หรือสมัครออนไลน์โดยปริ้นใบสมัคร กรอกรายละเอียด สแกนใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่ใช้ยื่นการสมัคร (อยู่ข้อ ๓ ในรายละเอียดการสมัคร) ส่งมาที่ E-mail : [email protected]  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

     ***เมื่อส่งเอกสารทาง E-mail แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ตอบกลับทาง E-mail ภายใน 24 ชั่วโมง ถ้าเลยเวลานั้นยังไม่ได้รับ E-mail ตอบกลับสามารถติดต่อได้ตามเบอร์ด้านล่างครับ*** 

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในเวลา (๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๐๐ น.) ที่เบอร์   ๐-๒๔๔๖-๑๑๘๐ ต่อ ๖๑๐๗๖  , ๐-๓๘๔๓-๘๔๕๗ ต่อ ๖๑๐๗๖  , ๐-๓๘๔๓-๗๖๐๐  ต่อ ๖๑๐๗๖  หรือ ๐๙-๓๕๘๖-๕๑๔๑ เรือโท อรรถพันธ์ แหม่เพชร