การรับสมัครบุคลลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน ๒๘๗ อัตรา (เพศชาย)

Release Date : 01-12-2020 09:42:46
การรับสมัครบุคลลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน ๒๘๗ อัตรา (เพศชาย)

การรับสมัครบุคลลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน ๒๘๗ อัตรา (เพศชาย) 
หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษฺ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

โดยจะทำการรับสมัครทาง Internet  ในระหว่างวันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทั้งนี้ในวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครจะปิดระบบรับสมัครในเวลา ๑๖๐๐ ของวันดังกล่าว

[ดาวน์โหลดเอกสาร]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษฺ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
โทร ๐-๓๙๔๔-๗๘๕๒ 
หรือ Webpage: https://www.facebook.com/marinesrangers
หรือ Website: marinesrangers.com