ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน

Release Date : 15-10-2020 16:11:04

การรับสมัครบุคลลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินรุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จำนวน ๕๒ อัตรา (เพศชาย) โดยจะทำการรับสมัครพร้อมกับทดสอบร่างกายเพื่อคัดเลือกที่ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษฺ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ และประกาศผลการคัดเลือก ในวันอาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกต้องรายงานตัวเข้ารับการฝึกในวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

[ดาวน์โหลดเอกสาร]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม แผนกกำลังพล กองกำลังพล หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โทร.๖๑๐๑๓