ประกาศ ผลการสอบเลื่อนยศเรือโทเป็นเรือเอกและการสอบคัดเลือกนายทหาร ข.(นย.ข.)เพื่อบรรจุในตำแหน่งนายทหาร ก.(นย.ก.) ประจำปี ๒๕๖๓

Release Date : 28-06-2020 08:52:53

ประกาศ ผลการสอบเลื่อนยศเรือโทเป็นเรือเอกและการสอบคัดเลือกนายทหาร ข.(นย.ข.)เพื่อบรรจุในตำแหน่งนายทหาร ก.(นย.ก.) ประจำปี ๒๕๖๓ (NEW)[คลิกเพื่อดาวโหลด]