ประกาศผลสอบรอบแรก ภาคทฤษฎี การคัดเลือกอาสาสมัครทหารพรานเข้ารับการบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารประทวน ประจำปี งป.๖๔

Release Date : 25-06-2020 15:14:17

ประกาศผลสอบรอบแรก ภาคทฤษฎี การคัดเลือกอาสาสมัครทหารพรานเข้ารับการบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารประทวน ประจำปี งป.๖๔ [คลิกเพื่อดาวโหลด]